Skabeloner: ansøgning, status og afslutning

Find skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte og til den afrapportering, I skal sende os, når projektet er afsluttet.

Hent skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte:

Hent skabeloner til status og evt. ændringer undervejs i projektet:

Hent skabeloner til projektafslutning:

  • Afslutningsskabelon (PDF'en åbner i et nyt vindue, husk herefter at gemme den på egen computer, hvor du så kan skrive i den og gemme den løbende)
  • Regnskab (Excel)
  • Følgebrev (Word)

Introduktionstillinger for akademiske medarbejdere - ansøg om tilskud til uddannelsesaktiviteter:

OBS!
Skabelonerne kan ikke bruges til at ansøge om støtte til individuel kompetenceudvikling. Se i stedet mulighederne under Kompetencefonden.

 

Send ansøgning, status eller afslutningsnotat til udvalg@kompetenceudvikling.dk  

Hjælp til projektdesignet
Hent dialogkort med input til udformning af jeres projektbeskrivelse.

Kontaktpersoner: