Rigspolitiets brug af Kompetencefonden

Hvordan varetager din statslige arbejdsplads midlerne fra Kompetencefoden? Læs her hvordan Rigspolitiet anvender midler fra fonden og få inspiration til jeres egen proces.

Midlerne fra Kompetencefonden bliver af Kompetencesekretariatet fordelt til ministerierne, men vejene herfra og til den enkelte statslige medarbejder er mangfoldige.

Fra fondsmidler til individuel kompetenceudvikling
Hos Rigspolitiet starter processen hos Justitsministeriet, der videregiver pengene til Politiskolen, som viderefordeler til Rigspolitiet og Politiets 12 kredse.   

Med udgangspunkt i lønsum fordeler Rigspolitiet derefter fondsmidlerne til alle sine underafdelinger. Det annonceres på det fælles intranet, at det nu er muligt at ansøge om individuel kompetenceudvikling via Kompetencefonden. Den enkelte medarbejder har herefter mulighed for at ansøge, og det foregår via et særligt ansøgningsskema, som Rigspolitiet har udarbejdet.

Ansøgningsskemaet ses her

Forankret i kompetencestrategien
Når skæringsdatoen for indlevering af ansøgninger er nået, gennemgår og prioriterer ledelsen ansøgningerne

Medarbejdernes ansøgninger om individuel kompetenceudvikling bliver vurderet ud fra deres relation til den overordnet strategi, og hvorvidt ansøgningerne lever op til følgende krav:

  • Den skal være godkendt af en leder.
  • Den skal have en relation til den overordnede strategi.
  • Den skal forholde sig til medarbejderens udviklingsplan, der er aftalt ved medarbejderudviklingssamtalen (MUS).
  • Beskrivelsen af det pågældende kursus/kompetenceudvikling skal indgå.

Efterfølgende bliver alle ansøgningerne gennemgået til et fælles møde mellem alle fællestillidsrepræsentanterne fra HK, Akademikerne, Politiforbundet, Ejendomsserviceteknikerne mv. I fællesskab indgår de en aftale om en overordnet prioritering af ansøgningerne.

Endeligt godkender sektionschefen fællestillidsrepræsentanternes indstillinger, og ansøgerne får besked om afslag eller tildeling af kompetenceudviklingsforløb. Medarbejderen tilmelder sig selv til det ansøgte uddannelsesforløb.

Midlerne fra Kompetencefonden administreres separat fra Rigspolitiets egne midler til kompetenceudvikling.

Ofte anvendte kursusforløb
Hos Rigspolitiet er der stor mangfoldighed i de uddannelsesforløb som fondsmidlerne ender med at gå til.

Midlerne bruges blandt andet til kompetenceudvikling i IT, præsentationsteknik, kriminologi, økonomi, sprog, skriveteknik, proceskonsulentuddannelse mv. Kompetenceudviklingen finder sted på både AMU, diplom, akademi- og masterniveau.

Økonomistyrring
Under medarbejdernes kompetenceudvikling er det HR-afdelingernes ansvar at varetage økonomistyringen og indrapportering af anvendte midler til opfølgningssystemet på kompetencefonden.dk

Midler til individuel kompetenceudvikling
Ønsker du mere viden om, hvordan fordelingen foregår inden for din specifikke organisation, så kan din tillidsrepræsentant eller en HR medarbejder evt. hjælpe dig på vej. F.eks. ved at henvende sig til jeres konkrete ministerium. 

Af Rigspolitiets 1.500 ansatte modtager de omkring 70 ansøgninger om året til Kompetencefonden. Størstedelen af ansøgningerne fører til konkrete uddannelsesforløb. 

To krav ved brug af midler fra Kompetencefonden
Når midler fra Kompetencefonden skal anvendes, er der to krav, som den statslige arbejdsplads skal leve op til:

  1. Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal have fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen – herunder for anvendelsen af midler fra Kompetencefonden.
  2. Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Se desuden Rigspolitiets kompetencestrategi, og hvordan de sætter denne i relation til Kompetencefonden.