Få mere værdi af jeres årlige samtale: Deltag i MUS-indsats

Opdatering: Tilmeldingen til indsatsen "MUS med værdi" er lukket. Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler.

Hjælp til større udbytte af MUS
Er jeres udviklingssamtaler kørt fast i årlige rutiner? Vil I have mere fokus på strategi eller feedback i MUS? Eller kan I bruge MUS bedre til at understøtte omstillinger og styrke sammenhængskraften på arbejdspladsen?
   
Benyt jer af tilbuddet om at deltage i Kompetencesekretariatets MUS-indsats – og få et forløb med konsulentbistand til medarbejdere og ledere, der skræddersyes jeres behov. Indsatsen er finansieret af overenskomstparterne i staten (Moderniseringsstyrelsen og CFU) og derfor gratis at deltage i for statslige arbejdspladser.
  
Tilbuddet er relevant for arbejdspladser, der kører ”klassisk” MUS, PULS, kompetencespind mv. – eller for dem, der ønsker en helt anden måde at gøre det på.
  
Gør som 75 andre statslige arbejdspladser
Gymnasier, erhvervsskoler og -akademier, produktionsskoler, fri- og efterskoler, kunst- og designskoler, universiteter, museer, styrelser, kirker og kirkegårde, forsvaret med mange flere...
  
En mængde statslige arbejdspladser har gennem de seneste år deltaget i MUS-indsatsen og fået hjælp af Kompetencesekretariatet til at styrke udbyttet af udviklingssamtalerne.
   
De har bl.a. fået:

  • Bedre forberedte samtaler
  • En mere strategisk MUS, hvor den enkeltes udvikling ses i sammenhæng med arbejdspladsens udvikling og prioriteringer
  • Større fokus på kompetenceudvikling
  • Bedre feedback mellem leder og medarbejder

Læs erfaringerne fra Køge Gymnasiums MUS-forløb.

   
Et grundforløb med lokal tilpasning

Det konkrete MUS-forløb hos jer tilrettelægges ved et indledende afklaringsmøde, så det imødekommer jeres særlige behov.
  
Kompetencesekretariatet tilbyder sammen med konsulenthuset Connector bl.a. følgende elementer i forløbet:

  • Servicecheck af arbejdspladsens MUS-koncept (skema og processer).
  • Et kick-off-møde, hvor rammen og fokus for årets MUS sættes for ledere og medarbejdere på arbejdspladsen.
  • To fælles sessioner for arbejdspladsens ledere om bl.a. den strategiske brug af MUS.
  • En fælles session for arbejdspladsens medarbejdere om bl.a. forberedelse af MUS.
  • Individuel ledelsescoaching forud for MUS for ca. 5 ledere.

    
Kontakt os for mere information

Tilmeldingen til indsatsen er lukket, men har I brug for rådgivning om, hvad et MUS-forløb kan indehold, eller kunne I tænke jer et møde med os om mulighederne, så kontakt os endelig (se kontaktpersoner øverst til højre).

 

Klik på figuren ovenfor, og hent en flyer med oversigt over indsatsens forløb. 

Tilmeldingen er lukket
Der er desværre ikke flere ledige pladser i indsatsen "MUS med værdi". Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler. 

Andres erfaringer:
"Vi er blevet meget mere præcise på, hvad vi vil med MUS - både ledere og medarbejdere."
Vi har spurgt Køge Gymnasium, hvad de fik ud af at deltage i indsatsen: Læs artikel her.

Signe Møller Pedersen, skoleleder på Sct. Joseph Skole i Ringsted:
”Vi har fået hjælp til at udvikle vores egen model, som svarer til forholdene her på stedet. Det giver ejerskab og engagement.”

Kontaktpersoner: